Jdi na obsah Jdi na menu
 


Statistika za rok 2009

6. 2. 2010
V roce 2009 jsme zasahovali celkem u 162 mimořádných událostí, což je oproti minulému roku mírné zvýšení a stále to znamená výjezdy skoro každý druhý den. Větším či zajímavějším zásahům se budu věnovat ve zvláštním příspěvku.

Nejčastějšími zásahy jsou TECHNICKÉ POMOCI, které nás zaměstnaly 67x. Patří sem zásahy jako akutní otevírání uzavřených prostor, likvidace obtížného hmyzu, spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému (pomoc ZZS se snesením pacientů, asistence PČR při objasňování trestných činů v nepřístupných místech apod.), čerpání vody v důsledku přívalových dešťů či jiná likvidace živelných pohrom, zajišťování nestabilních konstrukcí a mnoho dalších činností technického charakteru.

Na druhé pomyslné příčce se umístily DOPRAVNÍ NEHODY, kterých bylo 40. Nejčastěji to byly nehody s únikem provozních kapalin či nehody bránící plynulosti dopravy, v 9 případech však byla událost ohlášena s nutností vyproštění osob z havarovaných vozidel a 1 nehoda byl střet nákladního vlaku s osobou.

32 POŽÁRŮ je poměrně nízké číslo, projevilo se na něm hlavně velice proměnlivé počasí. V 8 případech hořely dopravní prostředky, 7x hořely nízké budovy (do 3 pater výšky), 1 hořel interiér bytu v 6. patře ubytovny na Nádražní 35. Menšími počty se zařadily požáry lesních a polních porostů, trafostanic, skládek a technologických zařízení firmy SIEMENS Elektromotory.

Zbytek událostí (8) tvoří ZÁCHRANY OSOB A ZVÍŘAT z uzavřených prostor a ÚNIKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (14) do životnho prostředí.

Absolvovali jsme TAKTICKÁ A PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ v areálu Věznice Mírov ve spolupráci s Územním odborem Sever HZS Olomouckého kraje, stanicí Zábřeh a JSDH Věznice Mírov či v Základní a Mateřské škole v Moravičanech ve spolupráci s JSDH Moravičany.

Kromě zásahů jsme se účastnili i soutěží v požárním sportu, ať už jde o pohárové soutěže v Křemačově či na Studené Loučce, a také závodů TFA (Nejtvrdší hasič přežije). Několikrát jsme prezentovali naši techniku při různých příležitostech (předání nové cisterny hasičům z Lukavice, dětský den v Libivé, den IZS na ZŠ Vodní).
Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat naší účasti na lividačních pracech po povodních v červnu, kde jsme s vozy DA 8 L1Z a AP 27 S2Z zasahovali na Jesenicku celkem po tři dny, avšak toto není započítáno ve statistice zásahů. A samozřejmě nesmím zapomenout na Mohelnický Dostavník, kde jsme prováděli požární asistenci, a také ve stánku prodávali selátko...

 Aktualizováno: Na stránkách HZS Olomouckého kraje je možné shlédnout statistiku událostí v Olomouckém kraji.
                                                                                                                      (PH)
hasici.mohelnice@iex.cz, hasici.mohelnice@seznam.cz