Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2014

V roce 2014 zasahovala jednotka při 198 událostech nejen na území města a přilehlých částí, ale iv ostatních obcích ORP Mohelnice, Zábřeh, Šumperk, Litovel a Moravská Třebová. Z celkového počtu bylo 65 událostí řešeno směnou A, 79 směnou B a„Céčko“ vyjelo 60krát. Z tohoto počtu se ve 46 případech jednalo o požár (10x nízké budovy, 10x průmyslové, zemědělské objekty, 10x dopravní prostředky 6x lesní a polní požáry, 5x popelnice a kontejnery, 1x kůlny, 1x komín a 3x shromaždiště většího počtu osob), 38 zásahů u dopravních nehod (18x úklid vozovky, 10x uvolnění komunikace, 10x vyproštění osob), 78 technických pomocí (41 odstranění nebezpečných stavů, 10x otevření uzavřených prostor, 8x likvidace obtížného hmyzu,13x spolupráce se složkami IZS, 5x odstranění překážek a 1x náhrada nefunkčního zařízení), 19 úniků nebezpečných látek (14x na pozemní komunikaci, 3x do ovzduší a 2x provozních kapalin) a 17 záchran osob a zvířat (13x z uzavřených prostor a výtahů, 3x z výšky a hloubky a 1x zasypané).

Z tohoto počtu se v 15 případech jednalo o planý poplach vždy buď vinou signalizace EPS nebo pominutím nebezpečných stavů, při žádném výjezdu nešlo o zneužití jednotky. Při zásazích bylo přímo zachráněno 40 osob, 54 evakuováno, 49 jich bylo zraněno a 2 usmrceny. Z těchto událostí byly svým rozsahem 3 klasifikovány jako mimořádné a v 7 případech jako živelní pohroma. Přímá škoda při požárech činí 4 373 000 Kč, uchráněny byly hodnoty za 13 685 000 Kč.

Nejčastěji spolu se svou osádkou vyjížděla cisterna I. výjezd - 153x, dále 33x technický automobil, 17x cisterna speciál, 10x dopravní automobil a 7x automobilová plošina. Při 16 výjezdech bylo užito 2 ks techniky a 4x vyjely tři vozy. Ke 159 zásahům jednotka dorazila jako první, 28x jako druhá, 3x třetí a čtvrtá a 1x jako pátá v pořadí.

Budovu stanice oživila oprava střechy betonového skladu, ale hlavně přístavba nového garážového bloku se stáním pro 3 vozidla, dílnou chemiků a skladem pohonných hmot. Dále proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny a podlah v dílně.

V oblasti technické služby došlo k přezbrojení hasičů z povolání na jasně žluté přilby MSA F1XF, zakoupeny byl prostředky pro otvírání vozidel, byl obměněn lezecký a zdravotnický materiál, svítilny, osobní ochranné pomůcky, vysokotlaké zvedací vaky a různé armatury.

Chemická služba v novém zázemí využívá nově vysokotlaký kompresor Astra a statickou měřící stolici k měření a kontrolám DT a protichemických obleků, byly prováděny kontroly a zkoušky všech prostředků, obměnou prošla detekční technika a dekontaminační prostředky.

Strojní služba posílila o motorovou pohonnou jednotku HVZ Holmatro s jednohadicovým systémem napojení Core. Na CAS Tatra TerrNo byl pořízen lanový naviják s tažnou silou 5,4 tun. Dále probíhala údržba vozidel agregátů odpovídající požadavkům na tyto kladeným. Od počátku zimy také v našich garážích stojí žebřík původně ze zábřežské stanice, kde byl nahrazen žebříkem s rekonstruovaným podvozkem.

Spojová služba se pyšní novými technologiemi pro vyhlašování poplachu staničním rozhlasem na základě datové věty z Krajského Operačního střediska v Olomouci. Dále přibyl jedna zkušební digitální radiostanice Hyt a byl zprovozněn zásahový tablet na I. výjezdu, ostatní auta se dočkají v průběhu roku 2015. Byl také zprovozněn nový stolní počítač pro velitele směn.

Počátkem roku byla jednotka oceněna starostkou města Stříbrným jehlanem s pořadovým číslem 001 za zásluhy o bezpečnost občanů města a naopak k závěru roku byla jednotka v Brně vyhlášena Jednotkou roku 2014 za zásah na záchranu zasypaných dělníků z dubna 2014.

Během roku jednotka absolvovala 3 taktická a 1 prověřovací cvičení. Kromě toho probíhaly výcviky na vodě, jízdy se člunem, lezecké výcviky, výcviky v pohybu v zakouřeném prostředí, výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další. Několik hasičů absolvovalo nové kurzy ve ŠVZ HZS ČR v Brně, další svoje odbornosti obhajovali před komisí v Olomouci.

Již tradičním se stalo navštěvování kulturních a společenských akcí v Mohelnici a okolí u příležitostí dětských dnů, hasičských akcí, výročích a oslavách a kulturních akcích, bylo provedeno i několik požárních asistencí na těchto akcích. Několikrát byla výšková technika použita k různým výškovým pracím, převážně na majetku Města Mohelnice. Vzhledem k vysokým letním teplotám bylo také několik dní prováděno kropení hlavních komunikací a vysazené zeleně ve městě a v areálech firem Siemens a Hella.

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili okrskové pohárové soutěže v požárním sportu, tentokrát v Moravičanech, a závěruroku patřil také tradiční Vánoční turnaj složek IZS v malé kopané.